2
okt

Waarom stoppen de netbeheerders met Energie in Beeld?
We stoppen met deze verrijking en visualisatie van onze open data, omdat er inmiddels andere partijen in de markt zijn die dit minimaal net zo goed kunnen. Hiermee is voldoende aanbod beschikbaar voor de primaire doelgroep “gemeenten” om deze data tot zich te nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit zorgt voor een eenduidigere en betere dienstverlening aan de gebruikers. Het opheffen van Energie in Beeld en het blijven aanleveren van open data aan de alternatieve dienstverleners zorgt voor meer eenduidigheid. Per 31 december 2018 stoppen de netbeheerders daarom met deze website.

Wanneer stopt Energie in Beeld
De dienst stopt per 31 december 2018. Vanaf 1 oktober 2017 biedt CBS verbruiksgegevens (op PC4- en PC6-niveau) aan. U kunt dan nog tot 31 december a.s. de getoonde gegevens van beide sites met elkaar vergelijken om een eventuele trendbreuk te minimaliseren. De initiatiefnemers van Energie in Beeld hebben CBS opdracht gegeven om verbruiksdata van het voorgaande jaar vanaf heden uiterlijk per mei van elk jaar te publiceren

Wanneer worden de gemeenten geïnformeerd?
Op 2 oktober informeert Enexis en Stedin de gemeenten per mail of brief over het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst.

 Wat zijn de mogelijke alternatieven voor Energie in Beeld?
Alternatieven zijn bijvoorbeeld CBSinuwbuurt, Klimaatmonitor, Waarstaatjegemeente, Nationale Emissieauroriteit of PDOK. Ook publiceren de netbeheerders open data op hun eigen website.


Wat zijn de verschillen tussen de verbruiken uit EiB en andere op CBS data gebaseerde rapporten?

  • De verbruiksdata op Energie in Beeld is klimaatgecorrigeerd, de CBS-cijfers zijn dit niet (sommige sites die gebruikmaken van CBS-data, zoals bijvoorbeeld de klimaatmonitor, passen zelf een klimaatcorrectie toe.)
  • Er is een (klein) verschil in verdeling zakelijk/particulier, Energie in Beeld maakt gebruik van data van de Kamer van Koophandel (KvK), CBS gebruikt naast de KvK-data nog andere bronnen om dit onderscheid te kunnen maken.
  • Bij CBS zijn ook de cijfers van Gasterra, Tennet, Rendo, Cogas, Westland Infra en DNWG meegenomen.
  • Energie in Beeld wordt twee keer per jaar geüpdatet, de data van CBS één keer per jaar medio april/mei.

CBS levert alleen PC4 en PC6, waarom geen PC5 net als bij Energie in Beeld?
Er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden. Hier is uitgekomen dat PC5 grotendeels overeenkomt met de CBS-buurtindeling. Daarom is besloten geen aparte PC5 data te ontsluiten. Daarnaast levert CBS deze gegevens ook al op Wijk- en Gemeenteniveau (PC4)

Waarom kan ik de data niet meer in een kaart zien?
Via CBS wordt uitgebreide informatie in de vorm van data ontsloten via de genoemde alternatieve platforms. Mocht er nadrukkelijke behoefte zijn vanuit de markt aan visualisaties, dan verwachten wij dat de betrokken partijen hiermee aan de slag gaan.

Hoe biedt CBS de data aan?
Via de datasite van het CBS Statline, CBSinuwbuurt.nl en CBS API. Hieronder staan de directe links naar verschillende datasets van CBS.

Hieronder vinden jullie de links naar de wijk- en buurt data op StatLine van woningen:
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2010
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2011
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2013
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2014
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2015
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2016
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84314NED/table?dl=10D4D

De tabel met gegevens vanaf gemeente niveau voor alle jaren vind je hier:
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio’s.

De tabel met gegevens van bedrijven vind je hier:
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82538NED/table?dl=10D4E

De tabel met gegevens op postcode 6 niveau vind je hier:
https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/index.html

Hoe lang blijft www.energieinbeeld.nl nog bestaan?
Vanaf 1 januari 2019 tot en met 19 nov 2019 blijft er 1 contentpagina met informatie over de dienst bestaan. Echter wordt er geen data meer ontsloten. Vanaf 20 november 2019 wordt de website opgeheven.

 

Oudere nieuwsberichten

1
nov

Vanuit de netbeheerders is een privacy impact analyse uitgevoerd op het Productie Installatie Register (PIR), de bron van de opwek gegevens in Energie in Beeld. Het PIR ontvangt onder andere data vanuit de website energieleveren.nl, waar consumenten hun PV installatie registreren. Vastgesteld is dat bij deze registraties in het verleden, geen akkoord is gevraagd aan de consument om door hen verstrekte opwek gegevens te mogen gebruiken voor andere doeleinden. Ook al zijn de Energie in Beeld rapportages geanonimiseerd en geaggregeerd, gebruik van deze gegevens zouden daarmee wettelijk gezien niet toegestaan zijn. Als gevolg hiervan wordt de “zonne-opwek” in Energie in Beeld vanaf 1 januari 2017 niet meer geactualiseerd.

Lees meer
12
jan

Per 1 januari 2016 hebben Enexis en Alliander regionale netwerken geruild. Friesland en Noordoostpolder zijn door de ruilverkaveling eigendom geworden van netbeheerder Liander. Het voormalige Endinet met verzorgingsgebied Eindhoven en Zuidoost-Brabant is eigendom geworden van Enexis. Om deze reden wordt Endinet niet meer als entiteit weergegeven op www.energieinbeeld.nl.

www.enexis.nl/over-enexis/nieuws/endinet-per-1-januari-2016-onderdeel-van-enexis

 

Lees meer
19
okt

In het energieakkoord is afgesproken dat netbeheerders actief bijdragen aan het ter beschikking stellen van verbruiks- en lokale-opwek-data. Energie in Beeld faciliteert de gemeenten en provincies hierin. Vanaf 15 oktober zal Energie in Beeld ook beschikbaar zijn voor het brede publiek.

Door te klikken op de button ‘Login voor uw Energie in Beeld’ krijgt u met de volgende inloggegevens toegang tot de webapplicatie:

Gebruikersnaam: Nederland

Wachtwoord: Nederland

De gemeenten en provincies kunnen gebruik maken van de reeds verstrekte inloggegevens. Hierdoor hebben ze inzicht tot en met postcode 6. De publieke login biedt vooralsnog toegang tot en met postcode 5.

Naast het openbaar aanbieden van Energie in Beeld zijn de verbruik- en opwekgegevens toegevoegd van Q1/Q2 2015. Vanaf nu is Cogas ook aangesloten bij Energie in Beeld, waardoor het combigebied Enexis/Cogas vanaf 2013 ook volledig weergave heeft van verbruikte- en opgewekte energie.

Lees meer
19
okt

Sinds 1 juli biedt elke netbeheerder zijn kleinverbruikersdata als open data aan op postcode 6 niveau. Hiermee willen ze de energietransitie ondersteunen. Onderstaand de links naar de open data pagina van de netbeheerder.

Enexis: https://www.enexis.nl/over-enexis/open-data

Liander: https://www.liander.nl/opendata

Stedin: https://www.stedin.net/zakelijk/open-data

Cogas: https://www.cogas.nl/cogas/open-data/

Westland Infra: http://www.westlandinfra.nl/over-westland-infra/open-data/

Rendo: https://www.rendo.nl/netbeheer/algemeen/opendata/

Enduris: https://www.enduris.nl/over-enduris/energietransitie/open-data.htm

Lees meer
Voor oudere nieuwsberichten kunt u in het archief kijken Naar archief