Hoe ver is Nederland in het halen van de Europe Klimaatdoelstellingen?

Dat er iets aan het klimaat gedaan moet worden, weten we allemaal. Maar hoe zit het met de doelstellingen die Nederland heeft gekregen? Gaan we die dit jaar nog halen?

Nederlandse vooruitgang

Ondanks dat Nederland niet op koers is om de klimaatdoelstellingen te halen, doet Nederland het wel goed vergeleken met andere EU-landen. De Europese doelen voor broeikasgasemissies en energiegebruik gaat Nederland wel halen als alles zoals het schema blijft verlopen. De doelstelling voor hernieuwbare energie gaat waarschijnlijk niet gehaald worden voor het eind van 2024. Samen met zes andere EU-lidstaten (België, Frankrijk, Ierland, Polen en Slovenië) liep Nederland al achter op dit gebied sinds 2018.

Energie uit Denemarken

De Nederlandse regering gaat nu duurzame energie kopen uit Denemarken. Nederland moet namelijk in 2024 voor 14% hernieuwbare energie gebruiken. Omdat Nederland dit niet gaat halen, wil de minister van Economische Zaken en Klimaat dit kopen van Denemarken, maar niet voor niets. Het gaat om een bedrag tussen de 100 en 200 miljoen. Het is een flink bedrag, maar de overheid kiest voor deze maatregel om een dwangsom of een boete te voorkomen.

Er is nu nog ongeveer een half jaar over om de klimaatdoelen wereldwijd te halen. Gelukkig zien veel mensen ook grote kansen. Bijvoorbeeld door het creëren van banen. Veel huizen zullen geïsoleerd moeten worden, of enkelglas vervangen worden voor dubbelglas. Een energiezuinige oplossing, die ook nog eens voor meer banen en een boost aan de economie zou zorgen.

Wat kan je zelf doen?

Grote veranderingen beginnen natuurlijk klein. Jij kan ook thuis en in jouw leefomgeving een verschil maken als het om milieu gaat. Met name als we kijken naar plasticgebruik of energieverbruik kan elk individu een groot verschil maken. Check bijvoorbeeld of je bij jou in huis energiezuiniger kan leven door middel van energie vergelijken. Het leuke daarvan is, is dat het jou ook zomaar in je portemonnee kan schelen. Ook kan je bijvoorbeeld vaker de fiets pakken of met het openbaar vervoer gaan in plaats van de auto te pakken voor elke keer dat je ergens naartoe moet. Korter douchen helpt bijvoorbeeld ook al voor het milieu. Twee minuten korten douchen dan je normaal doet, kan al een heleboel schelen. Zo kan een kleine moeite toch al een heel wat helpen.

Aanvullende maatregelen kabinet

Het kabinet kwam met extra maatregelen om de doelen nog wel te kunnen halen. De minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, kondigde de extra maatregen aan om het streven naar een emissiereductiedoelstelling van 49% en de doelen voor de hernieuwbare energie in 2024 voort te zetten. Het is een aanvullend maatregelenpakket op het gebied van hernieuwbare energie en de maatregelen gaan verder op de stikstofproblematiek.

Het pakket voor de aanvullende maatregelen bevat onder andere een extra ronde van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Deze maatregel moet de realisatie van projecten voor hernieuwbare energie versnellen. Het kabinet wil ook dat hiermee de uitrol van zon op daken (bijvoorbeeld met zonnepanelen of dakisolatie) voor overheidsgebouwen, scholen en particulieren versneld gerealiseerd kan worden. We zijn er dus nog niet, maar gaan wel de goede kant op.