Energie in Beeld stopt per 31 december 2018

Om de klimaatdoelstellingen van klanten te ondersteunen, bieden netbeheerders Enexis, Liander en Stedin sinds enkele jaren verbruiks- en opwekdata via deze website. Inmiddels zijn er voldoende kwalitatief goede online alternatieven voor deze informatie beschikbaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit zorgt voor een eenduidigere en betere dienstverlening aan onze stakeholders. Het opheffen van Energie in Beeld en het blijven aanleveren van open data aan de alternatieve dienstverleners zorgt voor meer eenduidigheid. Per 31 december a.s. stoppen wij daarom met deze site. Met enkele gemeentes is in het verleden een overeenkomst afgesloten voor deze gratis dienst. Deze overeenkomst vervalt met het stoppen van Energie in Beeld.

Alternatieven

De open data vanuit CBS is een van de bronnen voor diverse informatieportalen voor energiegegevens. Enkele voorbeelden daarvan zijn Klimaatmonitor, de PDOK en PICO.

Vergelijk de gegevens voor 31 december 2018 om trendbreuk te voorkomen

Wij bieden versneld een meer gedetailleerde datalevering via CBS aan. De gegevens over 2018 vindt u daarom vanaf mei 2019 op CBS Statline, zowel op PC4 en PC6-niveau.

Voor vragen neemt u contact op met uw netbeheerder

Alle bij ons bekende klanten van Energie in Beeld zijn ofwel persoonlijk ofwel via brief /mail geïnformeerd over de overgang. Heeft u vragen? Mogelijk vindt u het antwoord in de FAQ. Heeft u andere vragen of behoefte aan meer informatie neem dan contact op met de contactpersoon van uw netbeheerder.

Energie in Beeld wordt beheerd door Enexis, Liander en Stedin.
Onderstaande netbeheerders leveren data aan Energie in Beeld: