1
nov

Vanuit de netbeheerders is een privacy impact analyse uitgevoerd op het Productie Installatie Register (PIR), de bron van de opwek gegevens in Energie in Beeld. Het PIR ontvangt onder andere data vanuit de website energieleveren.nl, waar consumenten hun PV installatie registreren. Vastgesteld is dat bij deze registraties in het verleden, geen akkoord is gevraagd aan de consument om door hen verstrekte opwek gegevens te mogen gebruiken voor andere doeleinden. Ook al zijn de Energie in Beeld rapportages geanonimiseerd en geaggregeerd, gebruik van deze gegevens zouden daarmee wettelijk gezien niet toegestaan zijn. Als gevolg hiervan wordt de “zonne-opwek” in Energie in Beeld vanaf 1 januari 2017 niet meer geactualiseerd.

Oudere nieuwsberichten

12
jan

Per 1 januari 2016 hebben Enexis en Alliander regionale netwerken geruild. Friesland en Noordoostpolder zijn door de ruilverkaveling eigendom geworden van netbeheerder Liander. Het voormalige Endinet met verzorgingsgebied Eindhoven en Zuidoost-Brabant is eigendom geworden van Enexis. Om deze reden wordt Endinet niet meer als entiteit weergegeven op www.energieinbeeld.nl.

www.enexis.nl/over-enexis/nieuws/endinet-per-1-januari-2016-onderdeel-van-enexis

 

Lees meer
19
okt

In het energieakkoord is afgesproken dat netbeheerders actief bijdragen aan het ter beschikking stellen van verbruiks- en lokale-opwek-data. Energie in Beeld faciliteert de gemeenten en provincies hierin. Vanaf 15 oktober zal Energie in Beeld ook beschikbaar zijn voor het brede publiek.

Door te klikken op de button ‘Login voor uw Energie in Beeld’ krijgt u met de volgende inloggegevens toegang tot de webapplicatie:

Gebruikersnaam: Nederland

Wachtwoord: Nederland

De gemeenten en provincies kunnen gebruik maken van de reeds verstrekte inloggegevens. Hierdoor hebben ze inzicht tot en met postcode 6. De publieke login biedt vooralsnog toegang tot en met postcode 5.

Naast het openbaar aanbieden van Energie in Beeld zijn de verbruik- en opwekgegevens toegevoegd van Q1/Q2 2015. Vanaf nu is Cogas ook aangesloten bij Energie in Beeld, waardoor het combigebied Enexis/Cogas vanaf 2013 ook volledig weergave heeft van verbruikte- en opgewekte energie.

Lees meer
19
okt

Sinds 1 juli biedt elke netbeheerder zijn kleinverbruikersdata als open data aan op postcode 6 niveau. Hiermee willen ze de energietransitie ondersteunen. Onderstaand de links naar de open data pagina van de netbeheerder.

Enexis: https://www.enexis.nl/over-enexis/open-data

Liander: https://www.liander.nl/opendata

Stedin: https://www.stedin.net/zakelijk/open-data

Cogas: https://www.cogas.nl/cogas/open-data/

Westland Infra: http://www.westlandinfra.nl/over-westland-infra/open-data/

Rendo: https://www.rendo.nl/netbeheer/algemeen/opendata/

Enduris: https://www.enduris.nl/over-enduris/duurzaamheid/open-data.htm

Lees meer
24
apr

De verbruik- en opwekgegevens van Q4, 2014 zijn toegevoegd. Daarmee is het jaar 2014 definitief afgerond en de prognoses gelden voor 2015.

Silverlight

Mogelijk opent Energie in Beeld niet correct wanneer u dit wilt openen. Dit kan zijn dat de Silverlight versie is verouderd en deze moet updaten. Een andere oorzaak kan zijn dat Google Chrome de website niet weergeeft. Volg dan de aanwijzingen op de volgende website met advies hoe Silverlight te activeren in Chrome​.

http://www.ghacks.net/2015/04/15/chrome-42-blocks-java-silverlight-other-plugins-by-default-now/ 

Na het opnieuw inloggen op Energie in Beeld verschijnt rechtsboven in Chrome een melding over het opheffen van de blokkering van de plugin, welke geaccepteerd moet worden.

Lees meer
Voor oudere nieuwsberichten kunt u in het archief kijken Naar archief